Наши услуги

Новости
                все новости

Полезные номера

Полезные ССЫЛКИ

 

Повідомлення про початок виконання будівельних робіт (4стр.)

Відомості про технічний нагляд

Відповідальна особа, яка здійснює технічний нагляд

Прізвище

Заіченко

Власне ім’я

Андрій

По батькові
(за наявності)

Володимирович

Кваліфікаційний сертифікат

серія АТ 006659

Телефон

067-000-00-00

Документ про призначення відповідальної особи, що здійснює технічний нагляд

Назва документа

Договір про надання послуг на здійснення технічного нагляду між Заіченко А. В. та Димитрова Ю. В. № 01.23/02 –ІТН від 15.01.2023
Наказ ФО-П Заіченко А. В. про призначення відповідального за здійснення технічного нагляду

Номер документа

№ 02.23/10

Дата документа

15.01.2023

 
 

Відомості про інженера-консультанта
(заповнюється у разі залучення)

Інженер-консультант (будівництво)

 

Прізвище

______________________________________________

Власне ім’я

______________________________________________

По батькові
(за наявності)

______________________________________________

Сертифікат

серія ___ № ________

Телефон

______________________________________________

Суб’єкт господарювання, що надає інженерно-консультаційні послуги

𝥀

резидент України

 

найменування

______________________________________________

 

код згідно з ЄДРПОУ

______________________________________________

𝥀

нерезидент України

 

найменування

______________________________________________
(відповідно до реєстраційних документів)

 

ідентифікаційний (реєстраційний, обліковий) номер (код) іноземної компанії у країні
її реєстрації

_____________________________________________

Телефон

______________________________________________

Договір про
надання інженерно-консультаційних
послуг

№ ______від __.__.____

 

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у цьому повідомленні, та виконання будівельних робіт з порушенням вимог, визначених проектною документацією (у разі розроблення проекту на підставі будівельного паспорта), державними будівельними нормами, стандартами і правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону.

Даю згоду на обробку моїх персональних даних.

Метою такої обробки є забезпечення ведення Реєстру будівельної діяльності.

 

____Димитрова В. Ю.   ____

(прізвище, ініціали замовника та посада (для юридичних осіб)

________________________________

(підпис, печатка (за наявності) на кожній сторінці повідомлення);

{Порядок доповнено додатком 21згідно з Постановою КМ № 404 від 07.06.2017; із змінами, внесенимизгідно з Постановами КМ № 327 від 25.04.2018, № 367 від 27.03.2019; в редакції Постанови КМ № 681 від23.06.2021} 

 1  2  3  4