Наши услуги

Новости
                все новости

Полезные номера

Полезные ССЫЛКИ

 

Позовна заява про встановлення батьківства та стягнення аліментів

До ________________ районного суду

 Позивач: Особа1 (П.І.Б.), яка проживає за

 адресою:___________________,

 засоби зв'язку:______________,

 в інтересах неповнолітньої: 

 Особа3 (П.І.Б.), 1991 р.н. 

  Відповідач: Особа2 (П.І.Б.), яка проживає за

 адресою:___________________,

 засоби зв'язку:_______________

 Треті особи: Орган опіки та піклування в особі

 ____________________________,

 який знаходиться за адресою:___

 Відділ РАЦС _______управління 

 юстиції м. ____________________

 який знаходиться за адресою:___

Позовна заява про встановлення батьківства та стягнення аліментів

 З відповідачем ______ (прізвище, ім'я та по-батькові) я вела сімейне життя без укладання шлюбу з ________ до ______ (місяць, рік) (число, місяць, рік).

 Я народила сина (дочку) _______ (вказати прізвище, ім’я, по батькові дитини, число, місяць та рік її народження).

 Відповідач є його (її) батьком, однак він відмовився подати в органи ЗАГСу заяву про реєстрацію батьківства і не надає мені матеріальної допомоги на утримання дитини.

 Батьківство відповідача стосовно сина (дочки) _______ підтверджується наступними доказами: ________ (навести докази, що свідчать про спільне проживання і ведення спільного господарства з відповідачем до народження дитини чи спільне виховання або утримання дитини та інші докази, що підтверджують батьківство відповідача).

 Відповідно до статей 128 і 181 Сімейного кодексу України та статей 3, 15, 118 і 119 Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОШУ:

Встановити, що _______ (вказати прізвище, ім'я та по батькові відповідача, рік та місце його народження, національність, постійне місце проживання та роботи, якщо це відомо) є батьком _______ (прізвище, ім 'я та по батькові дитини, число, місяць та рік її народження).

 Стягнути з відповідача ______ (прізвище, ім'я та по батькові, рік і місце його народження) на мою користь аліменти на утримання сина (дочки) _______ (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць та рік народження дитини) в розмірі _______ частини всіх видів заробітку, починаючи з _______ (дата подання заяви) до його (її) повноліття.

 Прошу викликати свідків: ________ (прізвище, ім 'я, по батькові та адреса).

Додаток:

Копія свідоцтва про народження дитини.

 Довідка житлових органів про те, що дитина є на утриманні позивачки.

 Довідка про заробіток відповідача і наявність утримань за виконавчими документами.

 Письмові докази, що підтверджують позовні вимоги про встановлення батьківства, якщо вони є.

 Копія позовної заяви.

 Квитанція про сплату державного мита. (Судові витрати відповідно до ст. 81 Цивільного процесуального кодексу України не сплачувались).