Наши услуги

Новости
                все новости

Полезные номера

Полезные ССЫЛКИ

 

Позовна заява про усунення перешкод в користуванні власністю

До Київського районного суду м. Харкова

61168, м.Харків, вул. Блюхера,7-Б

                                         ПОЗИВАЧ:                   Іванова Іванна Іванівна,

                                                         місце реєстрації: Полтавська область, м. ________,

                                                         вул. ________________, 0, кв. 00,

                                                            фактично мешкає в м. Харкові, вул. _________, буд. 00, кв. 00.

Поштовий індекс 00000

ВІДПОВІДАЧ:                       Іванов Іван Іванович,

місце реєстрації:

00000, м. Харків, вул. __________, 00, кв. 000,

тел. 000-00-00

ТРЕТЯ ОСОБА:           Відділ у справах громадянства, імміграції

та реєстрації  фізичних осіб Київського району

м. Харкова УМВС України в Харківській області

61024, м. Харків, вул.. Студентська, 5/6

                                                                             

Позовна заява про усунення перешкод в користуванні власністю

Державне мито - 17 грн.

Інформаційно-технічне забезпечення судового процесу 37  грн.

Обґрунтування підсудності справи.

Цей позов підлягає розгляду у Київському районному суді міста Харкова з огляду на положення статті 114 Цивільного процесуального кодексу України «Виключна підсудність», яка встановлює, що «Позови, що виникають з приводу нерухомого майна, пред'являються за місцезнаходженням майна або основної його частини».

Фактичні обставини справи.

Я, Іванова Іванна Іванівна, є власником квартири № 000 в будинку № 00 по вулиці _______________ у місті Харкові, яка належить мені на праві приватної власності відповідно до договору довічного утримання (догляду), посвідченого нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ________________, 00 листопада 2000 року, реєстр. номер 0000 (додаток 1).

У вищевказаній квартирі зареєстровані громадяни України ___________________________ та Іванов Іван Іванович. Цей факт підтверджується довідкою Комунального підприємства «ЖИЛКОМСЕРВІС» (додаток 2). Я маю намір у встановленому порядку зареєструвати місце проживання за вищевказаною адресою та проживати в цій квартирі.

Частиною 1 статті 383 Цивільного Кодексу України визначено: власник житлового будинку, квартири має право використовувати приміщення для власного проживання, проживання членів його сімї, інших осіб і не має права використовувати його для промислового виробництва.

Відповідач продовжує всупереч моїй волі проживати у зазначеній квартирі, і посилається на факт реєстрації у картирі як на підставу для подальшого у ній проживання. Отже, факт реєстрації Відповідача в квартирі, що належить мені, порушує моє право власності на дану квартиру, оскільки позбавляє можливості в повній мірі використовувати об’єкт права власності.

Обґрунтування позову.

Частиною 2 ст. 386 Цивільного Кодексу України визначено, що власник, який має підстави передбачати можливість порушення свого права власності іншою особою, може звернутися до суду з вимогою про заборону вчинення нею дій, які можуть порушити його право, або з вимогою про вчинення певних дій для запобігання такому порушенню.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», зняття з реєстрації місця проживання здійснюється протягом семи днів на підставі заяви особи, запиту органу реєстрації за новим місцем проживання особи, остаточного рішення суду (про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, визнання особи безвісно відсутньою або померлою), свідоцтва про смерть. Отже, рішення суду про визнання особи такою, що втратила право на користування приміщенням є підставою для  зняття цієї особи з реєстрації за даним місцем.

Отже, на підставі статті 391 Цивільного Кодексу України, яка закріплює, що власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном, я, Іванова Іванна Іванівна, маю право звернутись до суду з позовом про усунення перешкод у користуванні належним мені нерухомим майном шляхом позбавлення права користування моїм майном Іванова Івана Івановича та зняття Іванова Івана Івановича з реєстрації місця проживання у квартирі за адресою: м. Харків, вулиця ______________, будинок 00, квартира 000.

Пунктом 2 Наказу Міністерства внутрішніх справ України № 571 від „26” травня 2004 року „Про організацію реєстрації і зняття з реєстрації місця проживання та перебування фізичних осіб в Україні” передбачено: „Оформлення реєстрації місця проживання та перебування фізичних осіб відповідно до території обслуговування проводять територіальні органи та підрозділи служби громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб МВС України (далі - органи реєстрації)”.

Враховуючи викладене вище, на підставі ст.ст. 383, 386 та 391 Цивільного Кодексу України, ст. 7 Закону України „Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в України”,  ст. 3, 79, 81, 118, 119, 120 Цивільного процесуального Кодексу України.

ПРОШУ СУД:

1.      Прийняти цей Позов до свого провадження та задовольнити його.

2.      Усунути перешкоди у користуванні квартирою Івановою Іванною Іванівною шляхом визнання Іванова Івана Івановича таким, що втратив право на користування жилим приміщенням за адресою: м. Харків, вулиця _________________, будинок 00, квартира 000 та зняття Іванова Івана Івановича з реєстраційного обліку у цій квартирі.

3.      Витрати, пов’язані із розглядом цієї справи у суді, покласти на Відповідача у повному обсязі.

Про дату та час розгляду справи  повідомити мене письмово за адресою:

00000, місто Харків, вулиця _____________, будинок 00, квартира 00.

ДОДАТКИ:

1.      Копія Договору довічного утримання (догляду)  від 00  листопада 2000 року.

2.      Довідка з Комунального підприємства «Жилкомсервіс» від «___» ________2000р.

3.      Копія позову та доданих матеріалів для відповідача та третьої особи.

4.      Квитанція на оплату державного мита.

5.      Квитанція на оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.

«___» ______________ 0000 року                     __________________    __________