Наши услуги

Новости
                все новости

Полезные номера

Полезные ССЫЛКИ

 

Кримінально-процесуальні документи

Кримінально-процесуальні документи

Стоимость составления кримінально-процесуальних документів от 200 грн.

Зразок протоколу про обставини вчиненого злочину

Зразок супроводжувальної прокурору при направленні протоколу та матеріалів про вчинення злочину при протокольній формі досудової підготовки матеріалів

Зразок зобов'язання правопорушника з'являтися на виклики орга¬нів дізнання та суду, повідомляти про переміну місця проживання .

Зразок вимоги про наявність або відсутність судимостей за матеріа¬лами провадження протокольної форм

Зразок протоколу заяви про скоєння злочину

Зразок протоколу явки з повинною

Зразок постанови про порушення кримінальної справи та прийнят-тя її до провадження    

Зразок постанови про порушення кримінальної справи і доручення розслідування справи кільком слідчим     

Зразок постанови про прийняття кримінальної справи до свого провадження    

Зразок постанови про закриття кримінальної справи у зв'язку із застосуванням до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру

Зразок протоколу про ознайомлення з матеріалами справи неповнолітнього, щодо якого винесено постанову про застосування примусових

заходів виховного характеру, а також його батьків або осіб, що їх замінюють, та захисника    

Зразок постанови про відмову в порушенні кримінальної справи у разі добровільної відмови від доведення злочину до кінця   

Зразок постанови про відмову в порушенні кримінальної справи за відсутністю у діях особи складу злочину   

Зразок постанови про виділення справи в окреме провадження .

Зразки постанови про передачу кримінальної справи за підслідністю

Зразок заперечення па письмові вказівки прокурора   

Зразок супроводжувальної прокурору при поданні заперечень на письмові вказівки прокурора   

Зразок заяви про самовідвід слідчого   

Зразок постанови про порушення клопотання про продовження строків досудового слідства і тримання обвинувачених під вартою .

Зразок подання про продовження строків тримання обвинувачених під вартою   

Зразок постанови про створення групи слідчих   

Зразок протоколу оголошення обвинуваченому постанови про створення групи слідчих    

Зразок постанови про зміну у групі слідчих    

Зразок постанови про об'єднання кримінальних справ в одне провадження    

Зразок постанови про визнання юридичної особи цивільним відповідачем    

Зразок довіреності   

Зразок заяви про визнання установи цивільним позивачем     

Зразок заяви про визнання цивільним позивачем громадянина  .

Зразок постанови про визнання цивільним позивачем потерпілого .

Зразок постанови про зміну суми заявленого цивільного позову .

Зразок розписки про збереження речових доказів     

Зразок постанови про відмову у визнанні цивільним позивачем .

Зразок постанови про визнання особи потерпілим   

Зразок постанови про визнання потерпілим близького родича особи, яка загинула     

Зразок постанови про визнання особи законним представником неповнолітнього потерпілого   

Зразок протоколу про забезпечення підозрюваному права на захист

Зразок протоколу про відмову від захисника    

Зразок постанови про прийняття відмови від захисника    

Зразок підписки про нерозголошенпя даних досудового слідства .

Зразок протоколу про забезпечення обвинуваченому права на захист

Зразок постанови про притягнення особи як обвинуваченого   

Зразок постанови про закриття справи у частині пред'явленого обвинувачення   

Зразок протоколу допиту обвинуваченого   

Зразок повідомлення прокурору    

Зразок постанови про відхилення відмови неповнолітнього обвинуваченого від захисника на досудовому слідстві   

Зразок подання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді взяття під варту   

Зразок подання про застосування до обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді взяття під варту   

Зразки повідомлення про арешт     

Зразок постанови про застосування запобіжного заходу особистої поруки

Зразок зобов'язання про особисту поруку    

Зразок постанови про зміну запобіжного заходу   

Зразок постанови про застосування запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд   

Зразок підписки про невиїзд   

Зразок зобов'язання обвинуваченого з'являтися за викликом і повідомляти про зміну свого місця перебування    

Зразок клопотання (заяви) слідчому щодо обрання стосовно обви-нуваченого (підозрюваного) запобіжного заходу у вигляді застави  .

Зразок постанови про застосування до обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави     

Зразок зобов'язання обвинуваченого щодо внесення суми застави та дотримання ним вимог ст. 154-1 КПК України      

Зразок зобов'язання заставодавця   

Зразок постанови про вжиття заходів щодо збереження майна та житла ув'язненого     

Зразок подання про вжиття заходів піклування щодо неповнолітніх дітей заарештованого    

Зразок повідомлення прокурору    

Зразки повідомлень начальнику слідчого ізолятора   

Зразок дозволу на побачення заарештованого з родичами   

Зразок запиту на характеристику    

Зразок запиту у психоневрологічний диспансер    

Зразок протоколу роз'яснення свідкові змісту ч. 1 ст. 63 Конституції України     

Зразок підписки особи, запрошеної до участі в процесі для роз'яснення знаків німого або гліухого   

Зразок протоколу допиту свідка    

Зразок підписки перекладача    

Зразок протоколу допиту свідка, який не володіє мовою, якою ведеться судочинство    

Зразок постанови про привід свідка   

Зразок протоколу очної ставки   

Зразок клопотання про забезпечення заходів безпеки   

Зразок протоколу оголошення і роз'яснення прав та обов'язків особі, щодо якої здійснюються заходи забезпечення безпеки   

Зразок протоколу пред'явлення для впізнання особи поза її візуальним спостереженням   

Зразки постанов про забезпечення конфіденційності даних про особу    

Зразок повідомлення начальнику адресного бюро    

Зразок повідомлення начальнику паспортного відділу   

Зразок повідомлення начальнику об'єднання електрозв'язку   

Зразок протоколу пред'явлення особи для впізнання    

Зразок протоколу пред'явлення фотографій особи для впізнання .

Зразок довідки до протоколу впізнання    

Зразок протоколу пред'явлення предметів для впізнання    

Зразок протоколу пред'явлення трупа для впізнання    

Зразок запиту па видачу ув'язненого для допиту у слідчому ізоляторі

Зразок рапорту про оплату праці перекладача    

Зразок постанови про оплату праці перекладача   

Зразок графіка затрат робочого часу під час роботи перекладача .

Зразок постанови про відшкодування витрат спідку у зв'язку з його явкою в органи досудового слідства    

Зразок постанови про проведення виїмки    

Зразок протоколу виїмки    

Зразок постанови про накладення арешту на майно з метою забезпечення заявленого позову   

Зразок постанови про накладення арешту на майно у зв'язку з можливою конфіскацією майна   

Зразок протоколу про відсутність майна, яке підлягає опису   

Зразок подання до суду про накладення арешту на поштово-телеграфну кореспонденцію та її виїмку    

Зразок протоколу огляду і виїмки поштово-телеграфної кореспонденції   

Зразок постанови про скасування арешту па поштово-телеграфну кореспонденцію    

Зразок постанови про проведення обшуку за санкцією прокурора .

Зразок постанови про проведення обшуку без санкції прокурора .

Зразок повідомлення прокурору про проведений обшук    

Зразки подання до суду про проведення обшуку   

Зразок постанови слідчого про проведення обшуку без постанови суду

Зразок протоколу обшуку   

Зразок протоколу обшуку особи на місці обшуку   

Зразок протоколу обшуку особи у зв'язку із затриманням ЇЇ за підозрою у вчиненні злочину   

Зразок запиту до державного банку району   

Зразок постанови про накладення арешту на грошовий вклад   

Зразок постанови про накладення арешту на майно   

Зразок протоколу про накладення арешту на майно     

Зразок розписки про прийняття майна на зберігання    

Зразок постанови про виключення майна із опису   

Зразок протоколу огляду місця події   

Зразок протоколу відтворення обстановки та обставин події   

Зразок протоколу огляду документа     

Зразок протоколу огляду речових доказів    

Зразок постанови про приєднання до кримінальної справи речових доказів   

Зразок постанови про проведення освідування    

Зразок протоколу освідування    

Зразок постанови про проведення ексгумації трупа   

Зразок протоколу ексгумації трупа

Зразок постанови про призначення мистецтвознавчої експертизи .

Зразок постанови про призначення трасологічиої експертизи слідів знаряддя злочину   

Зразок постанови про призначення трасологічної експертизи слідів взуття    

Зразок постанови про призначення трасологічиої експертизи (щодо встановлення цілого по частинах)    

Зразок постанови про призначення судово-технічної експертизи документів    

Зразок постанови про призначення судово-медичної експертизи.

Зразок постанови про призначення комплексної судово-медичної та портретної експертизи     

Зразок постанови про призначення фоноскопічиої експертизи   

Зразок постанови про призначення дактилоскопічної експертизи .

Зразок протоколу роз'яснення прав та обов'язків експерта   

Зразок підписки про перозголошення даних досудового слідства .

Зразок супроводжувальної      

Зразок протоколу ознайомлення обвинуваченого з постановою про призначення експертизи та роз'яснення його прав    

Зразок протоколу ознайомлення обвинуваченого з матеріалами та висновком експертизи    

Зразок постанови про одержання зразків почерку для експертного дослідження   

Зразок протоколу одержання експериментальних зразків почерку для експертного дослідження      

Зразок повідомлення про закриття справи      

Зразок повідомлення потерпілому про закінчення досудового слідства

Зразок протоколу оголошення потерпілому про закінчення досудового слідства й ознайомлення з матеріалами справи   

Зразок протоколу оголошення потерпілому про закінчення досудового слідства   

Зразок протоколу оголошення обвинуваченому про закінчення досудового слідства 

Зразок протоколу ознайомлення обвинуваченого та його захисника з матеріалами кримінальної справи 

Зразок графіка ознайомлення обвинувачених та їхніх захисників з матеріалами справи 

Зразок обвинувального висновку 

Зразок клопотання слідчому про виконання слідчих дій

Зразок клопотання слідчому про закриття кримінальної справи

Зразок апеляційної скарги на вирок суду 

Зразок апеляційної скарги та доповнення до неї в порядку ст. 353 КПК України