Наши услуги

Новости
                все новости

Полезные номера

Полезные ССЫЛКИ

 

Заява про звільнення з роботи

Директору ТОВ

____________________

____________________

(П.І.Б. співробітника)

що проживає за адресою:

____________________

Заява

про звільнення з роботи за власним бажанням

На підставі ст. 38 Кодексу законів про працю України прошу звільнити мене з посади ___________________________ з "__" _________ 20__р. за власним бажанням.

"___" ___________ 20_ р. ________________ / підпис /