Наши услуги

Новости
                все новости

Полезные номера

Полезные ССЫЛКИ

 

Позовна заява про поділ спільного сумісного майна подружжя

До Жовтневого районного суду міста Харкова

61052, м. Харків, вул. Полтавський шлях, 45

Тел: +38 (057) 336-82-70

ПОЗИВАЧ:  __________________,

00000, м. Харкiв, вул. __________ б.00, кв. 0

тел. для зв’язку (000)-000-00-00

ВІДПОВІДАЧ: _________________,

00000, м. Харкiв, вул. __________ б.00, кв. 0

тел. для зв’язку 000-00-00

Ціна позову: ____________

Позовна заява про поділ спільного сумісного майна подружжя

Згідно закону України «Про судовий збір» судовий збір за подачу позову про поділ майна при розірванні шлюбу справляються за подачу 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,2 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 3 розмірів мінімальної заробітної плати.

Я, ПОЗИВАЧ, перебуваю у шлюбі з ВІДПОВІДАЧЕМ з 00 лютого 2000 року, який зареєстровано Харківським міським відділом реєстрації актів громадянського стану, про що в Книзі реєстрації актів про одруження 00.00.2000 року зроблено відповідний актовий запис № 000 (копія свідоцтва про одруження – додаток 1).

Перебуваючи в шлюбі ми придбали наступне майно, а саме:

-           квартиру № 00 у житловому будинку по вул. __________, 00 у м. Харкові загальною площею 00,0 кв.м., житловою площею  – 00,0 кв.м. (право власності зареєстровано на підставі Рішення Жовтневого районного суду від 00.00.2000 р., справа №000/0000/00-ц).

-           транспортний засіб марки Mazda, модель 6, реєстраційний номер ВВ0000ВВ;

-           транспортний засіб марки Mercedes-Benz, модель 250, типу Фургон малотоннажний-В, номер шасі (кузова, рами) № FF00FFFFF00000000,

-           відповідач є єдиним засновником та учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОВ», його частка в статутному капіталі ТОВ «ТОВ» становить 2000,00 (дві тисячі) гривень, тобто 100 % статутного капіталу, та внесена у вигляді майнового внеску, а саме ноутбук ASUS X550VB (X550VB-XX010D), який був придбаний за спільні сумісні кошти;

-           відповідач є також співзасновником Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОВ».

Згідно ст. 60 Сімейного кодексу України майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної  сумісної  власності незалежно від того,  що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя.

Згідно ч. 1 ст. 61СК України об'єктом права спільної сумісної власності подружжя може бути будь-яке майно, за винятком виключеного з цивільного обороту.

Згідно ч. 1 ст. 69 СК України дружина і чоловік мають право на поділ майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності, незалежно від розірвання шлюбу.

Згідно ч.1 ст. 70 СК України у разі поділу майна, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя, частки майна дружини та чоловіка є рівними, якщо інше не визначено домовленістю між ними або шлюбним договором.

Шлюбний договір між нами укладено не було.

Згідно ст. 71 СК України майно,що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя, ділиться між ними в натурі. Якщо дружина та чоловік не домовилися про порядок поділу майна, спір може бути вирішений судом. При цьому суд бере до уваги інтереси дружини, чоловіка, дітей та інші обставини,  що мають істотне значення. Неподільні речі присуджуються одному з подружжя, якщо інше не визначено домовленістю між ними.

Згідно ст. 12 Закону України «Про господарські товариства» Товариство, крім іншого, є власником, майна, переданого йому  учасниками у власність як вклад до статутного  (складеного)  капіталу.

Згідно п. 28 Постанови № 11 Пленуму ВСУ від 21.12.2007 року «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя» вклад до статутного фонду господарського товариства не є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя.

Виходячи зі змісту частин 2, 3 ст. 61 СК якщо вклад до статутного фонду господарського товариства зроблено за рахунок спільного майна подружжя, в інтересах сім’ї, той із подружжя, хто не є учасником товариства, має право на поділ одержаних доходів.

У разі використання одним із подружжя спільних коштів усупереч ст. 65 СК інший із подружжя має право на компенсацію вартості його частки.

На підставі вищенаведеного спільне майно вважаю за правильне розподілити наступним чином.

Мені, позивачу, залишити наступне майно:

-           квартиру №00 у житловому будинку по вул. ___________, 00 у м. Харкові загальною площею 00,0 кв.м., житловою площею  – 00,0 кв.м.

Відповідачу залишити:

-           транспортний засіб марки Mazda, модель 6, реєстраційний номер ВВ0000ВВ;

-           транспортний засіб марки Mercedes-Benz, модель 250, типу Фургон малотоннажний-В, номер шасі (кузова, рами) № FF00FFFFF00000000;

-           внесений до статутного капіталу ТОВ «ТОВ» у вигляді 100 % статутного капіталу Товариства ноутбук ASUS X550VB (X550VB-XX010D), який був придбаний за спільні сумісні кошти. Я, позивачка, також відмовляюся від частки одержаних ТОВ «ТОВ» доходів.

-           в будь-якому розмірі, будь-який грошовий чи майновий вклад до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОВ» та одержані доходи ТОВ «ТОВ», пропорційні частці відповідача.

На підставі вищезазначеного, керуючись ст. ст. 60, 61, 69, 70, 71 Сімейного кодексу, ст.ст. 27, 114, 118-120 Цивільного процесуального кодексу України

ПРОШУ СУД:

1. Спільне майно розподілити наступним чином:

-           мені, позивачу залишити квартиру № 00 у житловому будинку по вул. __________, 00 у м. Харкові загальною площею 00,0 кв.м., житловою площею – 00,0 кв.м.

-           відповідачу залишити:

1) транспортний засіб марки Mazda, модель 6, реєстраційний номер ВВ0000ВВ;

2) транспортний засіб марки Mercedes-Benz, модель 250, типу Фургон малотоннажний-В, номер шасі (кузова, рами) № FF00FFFFF00000000;

3) в будь-якому розмірі, будь-який грошовий чи майновий вклад до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОВ» та або в будь-якому розмірі, будь-який грошовий чи майновий вклад до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОВ» та одержані доходи вищевказаних Товариств, пропорційні частці відповідача.

ДОДАТКИ:

1.         копія Свідоцтва про одруження;

2.         копія Рішення Жовтневого районного суду від 0.00.2000 р., справа №000/0000/00-ц;

3.         копія Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № CСС 000000;

4.         копія Свідоцтва  про реєстрацію транспортного засобу № CСС 000000;

5.         копія технічного паспорту на квартиру № 00 у житловому будинку по вул. ____________, 00 у м. Харкові (з вказаною інвентаризаційною оцінкою квартири);

6.         квитанція про сплату судового збору;

7.         позовна заява з додатками для відповідача.

ПОЗИВАЧ  ____________      «___»__________2000 р.