Наши услуги

Новости
                все новости

Полезные номера

Полезные ССЫЛКИ

 

Заява про встановлення факту визнання батьківства

До ______________ районного

 (міського) суду ___________

 ЗАЯВНИК ___________________

 (п.і.п.б., адреса)

 ЗАЦІКАВЛЕНІ ОСОБИ _________

 (п.і.п.б., адреса)

Заява про встановлення факту визнання батьківства

 З _____ 19__ р. я проживала разом з _____ (п.і.п.б.)

 В ________ 19__р. він помер. "__"______ 19__р. я народила сина (дочку).

 Факт визнання батьківства ______ (п.і.п.б. померлого) стосовно моєї дитини підтверджується __________ (навести докази, що свідчать про спільне проживання і ведення спільного господарства заявницею з можливим батьком до народження дитини, інші докази, що з достовірністю підтверджують визнання померлим батьківства відносно дитини заявниці).

 Встановлення факту батьківства необхідно мені для ______ (вказати, в зв'язку з чим виникла необхідність встановлення юридичного факту).

 Заінтересовані особи заперечень по суті моєї заяви не мають.

 Згідно з ст.ст. _____ КпШС України і ст. 256 ЦПК України

ПРОШУ:

Встановити факт визнання батьківства ______ (п.і.п.б. померлого, рік і місце народження) стосовно мого сина (моєї дочки) ____ (прізвище, ім 'я по батькові дитини, час і місце народження).

Додаток:

1. Копія свідоцтва про народження дитини.

 2. Копія свідоцтва про смерть особи, визнання батьківства якою встановлюється.

 3. Письмові докази, що підтверджують батьківство, якщо вони є.

 4. Квитанція про сплату державного мита.