Наши услуги

Новости
                все новости

Полезные номера

Полезные ССЫЛКИ

 

Позовна заява про відшкодування збитків

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

08300, Київська область,

м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 72

Позивач:  ______________,

адреса реєстрації: 00000, м. Харків,

вул. _______________, 00, кв.00

тел. для зв’язку 000-000-00-00

Відповідач:  ПАТ «Авіакомпанія «АВІАКОМПАНІЯ»

Юридична адреса: 00000, Київська обл.,

Бориспільський р-н, с. _________

Фактична адреса: 00000, м. Київ, вул. ___________, 00

Код ЄДРПОУ: 00000000

                                     Ціна позову:  9672,41 грн.

Позовна заява про відшкодування збитків

Згідно Закону України «Про судовий збір» За подання до суду позовної заяви майнового характеру ставка судового збору становить1 % ціни позову, але не менше 0,2 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 3 розмірів мінімальної заробітної плати.

Судовий збір за подачу цього позову становить 229 грн. 40 коп.

00.00.2000 року я, ПОЗИВАЧ, придбала в офісі продажу авіакомпанії «АВІАКОМПАНІЯ» в м. Харкові авіаквиток № 000-0000000000 рейсом VV 000/ VV 000 за напрямком Київ – Хошимін – Київ. Під час перебування в м. Хошимін мені стало відомо, що авіарейс  VV 000 Хошимін – Київ від 00.00.2000 року скасовано. Я намагалася повернути сплачені за авіаквиток кошти одразу в м. Хошимін, але марно. В результаті, я була вимушена здійснити витрати на купівлю нових авіаквитків авіакомпанії «АВІАКОМПАНІЯ» спрямуванням Хошимін – Москва – Харків та 00 січня 2000 року придбала в аерокомпанії АВІАКОМПАНІЯ авіаквиток №  0000000000000/0 (копія авіаквитка – додаток до позову), яким скористалася 00 січня 2000 року, здійснила переліт спрямуванням Хошимін – Москва – Харків та прибула до Харкова аж 00.00.2000 року (через 2 дні після запланованого прибуття). Оскільки дата вильоту з м. Хошимін змінилася, а також через те, що новий авіаквиток передбачав приліт одразу до м. Харків, то використати завчасно придбаний залізничний квиток Київ – Харків, з відправленням 00.00.2000 о 00.00 з м. Київ я не мала змоги (копія квитка в додатках).

00.00.2000 р. я звернулася до ПАТ «Авіакомпанія «АВІАКОМПАНІЯ» з письмовою вимогою повернути кошти, сплачені за авіаквиток.

00.00.2000 р. я отримала відповідь ПАТ «Авіакомпанія «АВІАКОМПАНІЯ», в якій авіаперевізник визнає скасування рейсу, вказує на вартість всього квитка в сумі 8267 (вісім тисяч двісті шістдесят сім) гривень та вказує на вартість невикористаної ділянки квитка в сумі 3893 (три тисячі вісімсот дев’яносто три) гривні в результаті скасування рейсу Хошимін – Київ. Також ПАТ «Авіакомпанія «АВІАКОМПАНІЯ» вказує у відповіді на мою претензію щодо неможливості повернення вартості невикористаної ділянки квитка № 000-000000000 у сумі 3893 (три тисячі вісімсот дев’яносто три) гривні. Причина неможливості повернення вартості невикористаної ділянки квитка № 000-000000000 при цьому не вказувалась. Питання щодо повернення вартості невикористаної ділянки авіаквитка на рейс  VV 000 Хошимін – Київ не є вирішеним і на сьогодні.

В авіаквитку аерокомпанії АВІАКОМПАНІЯ за №  00000000000/0 спрямуванням Хошимін – Москва – Харків не вказана його вартість. Я звернулася до генерального представництва АВІАКОМПАНІЇ в Україні з проханням вказати дані про вартість вищевказаного квитка (копія звернення – додаток до позову). Генеральне представництво АВІАКОМПАНІЇ в Україні надіслало мені відповідь від 00.00.2000 року № 00.0-00 (копія відповіді на звернення – додаток до позову), в якій вказана вартість авіаквитка спрямуванням Хошимін – Москва – Харків, придбаного 00.00.2000 року на моє ім’я  у розмірі 707,80 доларів США (сімсот сім доларів США вісімдесят центів), що на момент купівлі білету за офіційним курсом НБУ становило 5657,44 грн. (п’ять тисяч шістсот п’ятдесят сім гривень 44 копійки).

Відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України (надалі – ЦК України), порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом  зобов'язання (неналежне виконання).

 Згідно зі ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки,встановлені договором або законом, зокрема:1) припинення  зобов'язання внаслідок односторонньої відмови від зобов'язання, якщо це встановлено договором або законом,  або розірвання договору; 2) зміна умов зобов'язання; 3)сплата неустойки; 4) відшкодування збитків та моральної шкоди.

Згідно ч. 1, 2 ст. 623 ЦК України боржник, який порушив зобов'язання, має  відшкодувати кредиторові завдані цим збитки. Розмір збитків, завданих   порушенням зобов'язання, доказується кредитором.

Згідно ст. 22 ЦК України особа, якій завдано збитків у результаті  порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.

Збитками є: 1) втрати,  яких  особа  зазнала  у  зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі,  а також витрати,  які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); 2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Збитки  відшкодовуються  у повному обсязі,  якщо договором або законом не передбачено відшкодування у  меншому  або  більшому розмірі. Якщо особа,яка порушила право, одержала у  зв'язку  з  цим доходи,  то розмір упущеної вигоди, що має відшкодовуватися особі, право якої порушено,  не може бути меншим від  доходів,  одержаних особою, яка порушила право. Стаття 31. Процесуальні права та обов'язки сторін.

Згідно ч. 2 ст. 31 Цивільно – процесуального кодексу України позивач має право протягом усього часу розгляду справи збільшити або зменшити розмір позовних вимог.

 Тому я вважаю, що збитками відповідно до ст. 22 ЦК України, є:

-           вартість невикористаної ділянки авіаквитка № 000-0000000000 рейсом VV 000 за напрямком Хошимін – Київ у розмірі 3893 грн (три тисячі вісімсот дев’яносто три) гривні;

-           вартість авіаквитка №  0000000000/0 спрямуванням Хошимін – Москва – Харків, придбаного 00.00.2000 року на моє ім’я  у розмірі 707,80 доларів США (сімсот сім доларів США вісімдесят центів), що на момент купівлі білету за офіційним курсом НБУ становило 5657,44 грн. (п’ять тисяч шістсот п’ятдесят сім гривень 44 копійки);

-           вартість вимушено невикористаного залізничного квитка Київ – Харків  у розмірі 121.96 грн. (сто двадцять одна гривня дев’яносто шість копійок).

Згідно ч. 4 ст. 114 Цивільно-процесуального кодексу України позови до   перевізників, що виникають з договорів перевезення вантажів, пасажирів, багажу, пошти, пред'являються за місцезнаходженням перевізника.

   На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 22, 610, 611, ч. 1, 2 ст. 623 ЦК України, ст. 3, 15, ч. 2 ст. 31, 107, 114, 118-120 ЦПК України, -

Прошу Суд:

1.         Зобов'язати ПАТ «Авіакомпанія «АВІАКОМПАНІЯ» повернути вартість невикористаної ділянки авіаквитка № 000-00000000 рейсом VV 000 за напрямком Хошимін – Київ у розмірі 3893 грн (три тисячі вісімсот дев’яносто три гривні);

2.         Зобов'язати ПАТ «Авіакомпанія «АВІАКОМПАНІЯ» повернути вартість вимушено невикористаного залізничного квитка Київ – Харків у розмірі 121.96 грн (сто двадцять одна гривня дев’яносто шість копійок);

3.         Зобов'язати ПАТ «Авіакомпанія «АВІАКОМПАНІЯ» повернути вартість авіаквитка № 0000000000/0 спрямуванням Хошимін – Москва – Харків, придбаного 00.00.2000 року на моє ім’я  у розмірі 707,80 доларів США (сімсот сім доларів США вісімдесят центів), що на момент купівлі білету за офіційним курсом НБУ становило 5657,44 грн. (п’ять тисяч шістсот п’ятдесят сім гривень 44 копійки)

4.         Відшкодувати судові витрати у розмірі судового збору, а саме 229 грн.40 коп.

Додатки:

1.         Примірники уточненої  позовної заяви для відповідача та суду;

2.         Копія авіаквитка № _________;

3.         Копія звернення до генерального консульства аерокомпанії АВІАКОМПАНІЯ в Україні;

4.         Копія відповіді генерального консульства аерокомпанії АВІАКОМПАНІЯ в Україні на звернення від 00.00.2000 року № 00.0-00;

5.         Примірник позову з додатками для суду та відповідача.

Разом на ______ аркушах.

«___»___________2000 р.                           _________ (____________)