Наши услуги

Новости
                все новости

Полезные номера

Полезные ССЫЛКИ

 

Скарга на незаконне будівництво до ДАБК

Інспекція державного архітектурно-будівельного

 контролю у Харківській області

 61145, м. Харків, вул. Космічна, 21-А, корп. 1

 

гр. Іванова Івана Івановича,

адреса проживання: 00000, смт. ___________,

Дергачівського району, Харкіської обл.,

вул. _____________, буд. 00

засоби зв’язку 000-000-00-00

 

Скарга на незаконне будівництво до ДАБК

Вважаю за необхідне, довести до Вашого відома наступне.

Я, Іванов Іван Іванович, є власником ½ частки в праві спільної часткової власності на житловий будинок № 00 по вулиці ___________ в с.м.т. ____________, Дергачівського району, Харківської області, на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом, виданого Дергачівською державною нотаріальною конторою, 00.00.0000 року, реєстровий номер 0-000. Власником іншої ½ частки в праві спільної часткової власності на житловий будинок № 00 по вулиці ___________ в с.м.т. ____________, Дергачівського району, Харківської області є _______________________________ на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 00.00.0000 року, приватним нотаріусом Дергачівського районного нотаріального округу ____________, реєстровий номер 000.

00 червня 0000 року суддею Дергачівського районного суду Харківської області Якименко Л. О.  було винесено Ухвалу про затвердження мирової угоди (справа № 0-0000/0000), згідно якої я, Іванов І. І. та ____________ визначили порядок користування земельною ділянкою, що знаходиться в  смт. ____________, Дергачівського району, Харкіської обл., вул. _________, 00, виділивши в користування ______________ земельну ділянку, що знаходиться зі сторони будинку № 00, а мені Іванову І. І. виділивши в користування земельну ділянку, що знаходиться зі сторони будинку № 00. Також в цій мировій угоді ми дійшли до згоди стосовно того, що _______________ зобов’язаний надати мені допомогу в облаштуванні окремого входу на територію будинку № 00 та надати мені допомогу в будуванні прибудови до належної мені частини будинку кухні та ванної кімнати.

На даний час, ___________ виконавши зобов’язання щодо облаштування окремого входу та щодо допомоги в будуванні прибудови до належної мені частини будинку кухні та ванної кімнати, розпочав будувати не узгоджену зі мною прибудову до моєї ж стіни зі сторони будинку № 00, порушуючи при цьому будівельні та санітарні норми. Стіна цієї прибудови є капітальною, в дві цегли та побудована таким чином, що закриває вікно з мого будинку.

 Згідно Постанови Пленуму ВСУ від 16.04.2004 року № 7 зазначено, що розмір земельної ділянки, необхідної для обслуговування житлового будинку, будівлі або споруди, визначається з урахуванням чинних нормативних документів у галузі будівництва, санітарних норм, правил тощо. Згідно з державними будівельними нормами  ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських оселень» розміщення об’єктів будівництва на земельних ділянках регламентується такими вимогами: відстань до бічної межі ділянки від найбільш виступної конструкції стіни повинна становити не менше 1 (одного)  метру. При цьому повинне бути забезпечене влаштування необхідних інженерно-технічних заходів, що запобігатимуть стіканню атмосферних опадів з покрівель та карнизів будівель на територію суміжних ділянок.

Згідно ст. 31 Закону України «Про планування і забудову територій» державний контроль за плануванням, забудовою та іншим використанням територій здійснюється спеціально  уповноваженим центральним органом виконавчої  влади з питань містобудування та архітектури,  відповідними спеціально уповноваженими органами з питань містобудування та архітектури,     Державною архітектурно-будівельною  інспекцією України та її територіальними органами,   а  також іншими спеціально уповноваженими органами виконавчої  влади. 

     Порядок здійснення державного контролю за плануванням, забудовою  та іншим   використанням територій визначається законодавством.

  Згідно п. 2 Положення про державний архітектурно – будівельний контроль, затвердженого Постановою КМУ від 25 березня 1993 р. N 225 державний архітектурно-будівельний контроль і нагляд з питань будівництва, містобудування та архітектури здійснює державна архітектурно-будівельна  інспекція (Держархбудінспекція)та її територіальні органи.

Згідно п 3 Положення про державний архітектурно – будівельний контроль, затвердженого Постановою КМУ від 25 березня 1993 р. N 225, Держархбудінспекція  та  її  територіальні органи здійснює вибіркову перевірку відповідності розміщення об'єктів, виконання   будівельних робіт, виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій законодавству,   державним стандартам, нормам і правилам, архітектурним вимогам, технічним  умовам,  затвердженим  проектним рішенням, а також місцевим правилам забудови населених пунктів; розглядає справи про правопорушення у сфері містобудування  і прийняття відповідних рішень; інше.

Згідно п. 4 вищевказаного положення інспекціям державного архітектурно-будівельного контролю надається право зупиняти будівельні роботи, які не відповідають вимогам законодавства, державних стандартів, норм і правил, архітектурним вимогам, технічним  умовам,  затвердженим проектним рішенням, місцевим правилам забудови населених пунктів або здійснюються без дозволу на їх виконання, а також виробництво і застосування в будівництві будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, виготовлених з порушенням державних стандартів; складати протоколи про правопорушення у сфері  містобудування та накладати штрафи відповідно до чинного законодавства.

А отже на підставі вищевказаного, я Іванов Іван Іванович прошу:

-  провести перевірку відповідності розміщення ________________ прибудови до мого будинку законодавству, державним стандартам, нормам і правилам, архітектурним вимогам, технічним  умовам,  затвердженим  проектним рішенням, а також місцевим правилам забудови населених пунктів;

- винести відповідне рішення про визнання прибудови _______________ до мого будинку самочинно збудованим, що порушує будівельні та санітарні норми;

 - винести припис про усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, державних будівельних норм, стандартів і правил з визначенням строку для добровільного виконання припису.

Прошу про результати проведеної Вами перевірки повідомити мене особисто за адресою: 00000, смт. ______________, Дергачівського району, Харківської обл., вул. ___________, буд. 00.

Додатки:

1.      Копія свідоцтва про право на спадщину за заповітом;

2.      Копія технічного паспорту;

3.      Копія паспорту;

4.      Копія Ухвали Дергачівського районного суду Харківської області про затвердження мирової угоди (справа № 0-0000/0000).


Іванов І. І. ___________                                     «___»__________0000 року

                       (підпис)