Наши услуги

Новости
                все новости

Полезные номера

Полезные ССЫЛКИ

 

Позовна заява про стягнення упущеної вигоди

                                                            До Фрунзенський районний суд м. Харкова, 

вулиця Б. Хмельницького, 32/38, м. Харків, 61099

Позивач:

            _______________________,

пров. __________, 00, квартира, 0, м. Полтава, 00000;

засоби зв’язку: + 380 (00) 000 00 00

Відповідач:

            _____________________,

вулиця _____________, 00, м. Харків, 00000;

засоби зв’язку: не відомі


Позовна заява про стягнення упущеної вигоди

Згідно із ч. 1 ст. 3 Цивільного процесуального кодексу України (надалі – ЦПК України), кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

Відповідно до вимог ст. 11 ЦПК України, суд розглядає цивільні справи не інакше як за зверненням фізичних чи юридичних осіб, в межах заявлених ними вимог і на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у справі.

В жовтні 2012 р. я, ПОЗИВАЧ (надалі – Позивач), працював начальником цеху по виробництву меблів на замовлення Фірми «ООО», що розташований за адресою: вулиця ___________, 00, у м. Харкові.

З метою обумовлених між Позивачем та ВІДПОВІДАЧ (надалі – Відповідач) умов співпраці і працевлаштування Позивачем з м. Полтава було доставлено для виробництва технічне обладнання, а саме: компресор; кромко облицювальний пристрій; фрезовий станок з кареткою;  фуганок 600 мм; рейсму 600 мм; токарний станок; фрезовий станок без каретки; фуганок багатофункціональний.

Зазначене технічне обладнання належить Позивачу, що підтверджується відповідними документами, доданими до цієї позовної заяви.

Пропрацювавши два місяці Позивач офіційно так і не був влаштований офіційно на роботу, натомість на вимогу повернути технічне обладнання, яке використовувалося у виробництві, відповідач повідомив про те, що він його поверне, але при цьому Позивач повинен сплатити суму в розмірі 00000 (__________ тисяч) гривень.

В той же час, в процесі роботи були отримані замовлення на виготовлення та складання меблів, що підтверджується доказами, доданими до цієї позовної заяви.

Відсутність технічного обладнання для здійснення виробництва меблів спричинило збитки Позивачу у вигляді упущеної вигоди.

Відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України (надалі – ЦК України), особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.

Збитками є: 1) втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); 2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі.

Якщо особа, яка порушила право, одержала у зв'язку з цим доходи, то розмір упущеної вигоди, що має відшкодовуватися особі, право якої порушено, не може бути меншим від доходів, одержаних особою, яка порушила право.

На  виконання  п. 7 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 12.06.2009 року за    № 2 «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції», суди мають звертати особливу увагу, зокрема, на те, що у позовній заяві повинні не лише міститися позовні вимоги, а й бути викладені обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, і зазначені докази, що підтверджують кожну обставину.

Необхідною   умовою  доведення наявності упущеної вигоди є встановлення, насамперед, самих збитків та причинного зв'язку між протиправною поведінкою боржника й збитками потерпілої сторони. При цьому потрібно довести, що протиправна дія або бездіяльність особи, яка порушила право, є причиною, а збитки, що виникли у потерпілої особи, - слідством такої протиправної поведінки.

З приводу вказаних вище дій Відповідача Позивач 00.00.2000 р. звертався із Заявою про проведення перевірки до Прокуратури Фрунзенського району м. Харкова, копія якої додається.

Частиною 4 ст. 623 ЦК України встановлено, що при визначенні неодержаних доходів (упущеної вигоди) враховуються заходи, вжиті кредитором щодо їх одержання.

Отже, для застосування такої міри відповідальності, як стягнення збитків у вигляді упущеної вигоди, потрібна наявність усіх елементів складу цивільного правопорушення: 1) протиправної поведінки; 2) збитків; 3) причинного зв'язку між протиправною поведінкою боржника та збитками; 4) вини та встановлення заходів, вжитих стороною для одержання такої вигоди.

Пред'явлення вимоги про відшкодування неодержаних доходів (упущеної вигоди) покладає на кредитора обов'язок довести, що ці доходи (вигода) не є абстрактними, а дійсно були б ним отримані в разі належного виконання боржником своїх обов'язків. При визначенні реальності неодержаних доходів мають враховуватися заходи, вжиті кредитором для їх одержання. У вигляді упущеної вигоди відшкодовуються ті збитки, які могли б бути реально отримані при належному виконанні зобов'язання.

З урахуванням наявних замовлення на виготовлення та складання меблів на суму 000000 (______________ тисяч ___________) гривень, а також з урахуванням фактичних обставин у справі, Позивач вважає, що протиправними діями Відповідача йому завдано збитків у вигляді упущеної вигоди на суму замовлень, яка зазначена вище.

Відповідно до ч. 1 ст. 1166 ЦК України, майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Статті 10, 60 ЦПК України визначають, що цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають рівні права щодо подання доказів, їх дослідження та доведення перед судом їх переконливості.  Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до п. 2 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 14 від 18.12.2009 р. «Про судове рішення у цивільній справі», рішення є законним тоді, коли суд, виконавши всі вимоги цивільного судочинства, вирішив справу згідно з нормами матеріального права, що підлягають застосуванню до даних правовідносин, а також правильно витлумачив ці норми.

Обґрунтованим визнається рішення, ухвалене на основі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених доказами, які були досліджені в судовому засіданні і які відповідають вимогам закону про їх належність та допустимість, або обставин, що не підлягають доказуванню, а також якщо рішення містить вичерпні висновки суду, що відповідають встановленим на підставі достовірних доказів обставинам, які мають значення для  вирішення справи.

Статтями 3, 15 – 16 ЦК України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 1, 3, 4 – 12, 14, 79-82, 118 – 119, 122, 137 ЦПК України, -

ПРОШУ:

1.         Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2.         Стягнути з ВІДПОВІДАЧА (вул. _________, 00, м. Харків, 00000) на користь ПОЗИВАЧА (провулок _________, 00, квартира, 0, м. Полтава, 00000) збитки у вигляді упущеної вигоди на суму 000000 (_____________ тисяч _____________) гривень 00 коп.

3.         Судові витрати по розгляду справи покласти на Відповідача.

Додаток:

1.         Докази сплати судового збору.

2.         Копія паспорту.

3.         Копія ідентифікаційного номеру.

4.         Копія документів, що підтверджують право власності на технічне обладнання.

5.         Копія журналу замовлень на виготовлення меблів.

6.         Копія Заяви від 00.00.2000 р.

7.         Копія позовної заяви разом із доданими до неї документами для направлення на адресу Відповідача.

____________               «00» лютого 2000 р.