Наши услуги

Новости
                все новости

Полезные номера

Полезные ССЫЛКИ

 

Скарга щодо неналежної поведінки судді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України

03109, місто Київ, вулиця Механізаторів, 9

Заявник:Іванова Іванна Іванівна

00000, Харківська область,

смт ________, будинок 00, квартира 00

 

Скарга щодо неналежної поведінки судді

1. Інформація про суддю: Іванов Іван Іванович, Апеляційний суд Харківської області

2. Судова справа: 00ц/000/0000/00

3. Судове рішення: Ухвала від 00 квітня 2000 року

4. Статус заявника: Позивач

5. Відомості про порушення суддею вимог щодо його статусу, посадових обов’язків чи

присяги судді:

00 січня 2000 року Куп’янський міськрайонний суд Харківської області виніс рішення по цивільній справі № 000/0000/00-ц за позовом Іванової Іванни Іванівни до Купянської філії ПАТ «Харківгаз» про стягнення моральної шкоди. Даним Рішенням позов було задоволено частково, вирішено стягнути з Купянської філії ПАТ «Харківгаз» на користь Іванови І.І. 0 000,00 (____________) гривень моральної шкоди.

Відповідно до статті 294 Цивільного процесуального кодексу України, апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Оскільки представники Відповідача - Куп’янської філії ПАТ «Харківгаз» були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення 00 січня 2000 року, то вони мали право подати апеляційну скаргу на Рішення Куп’янського міськрайонного суду Харківської області у строк до 00 січня 2000 року.

Однак, така скарга була подана лише 00 березня 2000 року, тобто після спливу більш ніж двох місяців із закінчення останнього дня для подачі такої скарги.

До Апеляційного суду Харківської області представник Відповідача подав заяву від 00.00.2000 року, в якій просив поновити пропущений строк для апеляційного оскарження у зв’язку з тим, що нібито не мав можливості подати апеляційну скаргу у встановлений процесуальним законодавством строк, оскільки «…відповідно до частини 1 статті 3 Закону України «Про судовий збір» при поданні до суду апеляційної скарги на судове рішення справляється судовий збір. В зв’язку з тривалою узгодженістю в місті Києві регіональною компанією перерахування суми судового збору для подання апеляційної скарги Відповідач порушив строки подання апеляційної скарги.» На підтвердження викладених у Заяві обставин Відповідач надав апеляційному суду копію Службової записки від 00.00.2000, яка містить прохання надати згоду на перерахування судового збору в розмірі 000 гривень 00 копійок і оформити відповідне платіжне доручення. У матеріалах справи міститься відповідне платіжне доручення на оплату судового збору від 00 січня 2000 року. Таким

чином, в супереч обставинам, викладеним у заяві про поновлення строку для апеляційного оскарження, сама процедура погодження сплати судового збору зайняла у Відповідача 1 день і він мав можливість сплатити судовий збір і подати апеляційну скаргу у визначений цивільним процесуальним законодавством строк. Крім того, згідно з квитанцією про сплату судового збору, судовий збір за подання апеляційної скарги на Рішення суду першої інстанції було сплачено ще 00 січня 2000 року, в той час коли апеляційну скаргу було подано аж через два місяці після сплати судового збору – 00 березня 2000 року. Тому посилання Відповідача на тривалу процедуру погодження перерахування суми судового збору є необґрунтованим, надуманим та таким, що має на меті затягнути процес розгляду цієї справи. Суддя Іванов І.І. повинен був відмовити Відповідачу у відкритті апеляційного провадження на підставі частини третьої статті 297 Цивільного процесуального Кодексу, оскільки вказані ним підстави для поновлення строку апеляційного оскарження не можна вважати поважними.

_____________________________________________________________

6. Підстави дисциплінарної відповідальності судді відповідно до статті 83 Закону України “Про судоустрій і статус суддів ”:

¨    істотні порушення норм процесуального права при здійсненні правосуддя, повязані, зокрема:

¨    - з відмовою у доступі особи до правосуддя з підстав, не передбачених законом;

¨    - порушення вимог щодо розподілу та реєстрації справ у суді;

¨    - правил підсудності чи підвідомчості;

¨    - необґрунтоване вжиття заходів забезпечення позову;

¨    невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом;

¨    порушення вимог щодо неупередженого розгляду справи, зокрема порушення правил щодо відводу (самовідводу);

¨    систематичне або грубе одноразове порушення правил суддівської етики, що підриває авторитет правосуддя;

¨    розголошення таємниці, що охороняється законом, в тому числі таємниці нарадчої кімнати або таємниці, яка стала відомою судді під час розгляду справи у закритому судовому засіданні;

¨    неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік, зазначення в ній завідомо неправдивих відомостей;

¨    умисне порушення норм права чи неналежне ставлення до службових обовязків, наслідком чого стало скасування або зміна судового рішення.

7. Прошу притягнути суддю Апеляційного суду Харківської області Іванова Івана Івановича до дисциплінарної відповідальності.

8. “Всі відомості, подані у цій заяві, є правдивими, і я обізнаний з тим, що у разі поширення неправдивої інформації мене може бути притягнуто до встановленої законом відповідальності”. ______________(підпис заявника)

Додаток: копія Рішення Куп’янського міськрайонного суду Харківської області від 00 січня 2000 року; копія ухвали Апеляційного суду Харківської області від 00 квітня 2000 року;

Дата ________________                 Підпис заявника ________________