Наши услуги

Новости
                все новости

Полезные номера

Полезные ССЫЛКИ

 

Заява на видачу будівельного паспорта

Додаток 1

до Порядку видачі

будівельного паспорта

забудови земельної ділянки

Керівнику _________________________

     (найменування уповноваженого органу містобудування та архітектури)

__________________________________

                              (П.І.Б.)

__________________________________

                        (П.І.Б. заявника)

 

Паспорт: серія _____ № ______________

Адреса реєстрації: ___________________

___________________________________

 

Заява на видачу будівельного паспорта

(внесення змін до будівельного паспорта)

Прошу видати (внести зміни в) будівельний паспорт забудови земельної ділянки загальною площею _______ га, посвідченої________________________________________________________ __________________________________________________________________, (документ, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою, або договір суперфіцію) яка розташована _________________________________________________________________.

                                (місцезнаходження земельної ділянки)

     До заяви додається:   _____________________________________________

                                          _____________________________________________

            (згідно із пунктами 2.1, 2.2 розділу ІІ Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки)

При цьому даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності уповноваженого органу містобудування і архітектури.

 

 

___________________________                 _______________________________

   (прізвище, ім’я, по батькові)                                        (підпис)

____ _______________ 20___ року