Наши услуги

Новости
                все новости

Полезные номера

Полезные ССЫЛКИ

 

Позовна заява про визнання особи такою, що втратила право користування житлом

До Московського районного суду м. Харкова,

61005, м. Харків, пр-т 50 річчя ВЛКСМ, 38Є,

тел. (057) 710-54-54

ПОЗИВАЧ:  _______________,

яка зареєстрована за адресою: 00000, 

м. Харків, вул. _________, буд. 0, кв. 00,

Телефон для зв'язку 000-00-00-000

ВІДПОВІДАЧ: ________________,

який зареєстрований за адресою: 00000,

 м. Харків, вул. _________, буд. 0, кв. 00,

телефон для зв’язку невідомий

ТРЕТЯ ОСОБА: Відділ громадянства, імміграції,

реєстрації фізичних осіб Московського району м. Харкова

адреса: м. Харків, вул. Гв. Широнінців,

буд. 25-А, тел. для зв’язку: 710-83-59

 

Позовна заява про визнання особи такою, що втратила право користування житлом

Згідно Закону України «Про судовий збір» за подання позовної заяви немайнового характеру ставка судового збору становить 0,1 розміру мінімальної заробітної плати.

Судовий збір становить 114,70 грн.

Я, ПОЗИВАЧ (1/4 частка в праві власності), а також _______________ (1/4 частка в праві власності), ____________________ (2/4 частки в праві власності) є співвласниками квартири № 00, яка знаходиться по вулиці _____________ в м. Харкові, буд. 0 (копія свідоцтва про право власності на житло, копія договору про визначення часток в спільній сумісній власності – додаток 1).

00 листопада 2000 року між мною, ПОЗИВАЧ, позивачем по справі та ВІДПОВІДАЧ, був укладений шлюб, який було зареєстровано міським відділом РАЦС № 2 Харківського управління юстиції.

00 вересня 2000 року я, позивач, зареєструвала на жилу площу як члена сім’ї позивача ПОЗИВАЧ, який на той час був мені чоловіком (довідка про склад сім’ї та реєстрацію – додаток 2).

00 червня 2000 року шлюб між мною, ПОЗИВАЧЕМ та ВІДПОВІДАЧЕМ було розірвано Московським відділом реєстрації актів цивільного стану Харківського міського управління юстиції, про що в книзі реєстрації розірвань шлюбів зроблено відповідний актовий запис за № 000 (копія свідоцтва про розірвання шлюбу – додаток 3).

Одразу ж після розірвання шлюбу відповідач перестав користуватися житлом за вищевказаною адресою, не користується нею і до цього часу, тобто протягом трьох років. Перешкод у користуванні квартирою ніхто з співвласників йому не чинив.

Ми з відповідачем перестали спілкуватися одразу після розлучення та не зустрічались і до цього часу. Ніякої домовленості або ж договору стосовно того, що відповідач буде проживати в спірному житлі між нами не має. Будь-яких заяв до ЖЕКу чи паспортного столу стосовно того, що відповідач не проживатиме в квартирі з поважних причин чи прохання закріпити за ним спірне житло також не має. Також на ім’я відповідача приходять квитанції про сплату комунальних послуг, хоча фактично він житлом не користується. Сплачує комунальні платежі лише мій батько, ___________, який є пенсіонером, так як я тимчасово не працюю, а моя мати ________________ є домогосподаркою, тому весь тягар від сплати комунальних платежів за моїм колишнім чоловіком несе мій батько.

Факт того, що відповідач вже протягом трьох років без поважних причин не проживає у спірному житлі можуть підтвердити наступні свідки, які є нашими сусідами, а саме: _____________________________.

Згідно листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ «Про практику застосування судами законодавства під час розгляду цивільних справ про захист права власності та інших речових прав» № 24-150/0/4-13, від 28.01.2013 при розгляді справ про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням, судам необхідно розрізняти правовідносини, які виникають між власником та колишнім власником житла, і правовідносини, які виникають між власником житла та членами його сім’ї, колишніми членами його сім’ї, а також членами сім’ї колишнього власника житла.

Так, Любашівський районний суд Одеської області правомірно відмовив у задоволенні позовних вимог щодо зобов’язання СГІРФО зняти відповідача з реєстраційного обліку. Разом із тим, кваліфікуючи спірні правовідносини, враховуючи, що позивачем була власниця будинку, а відповідачкою  ̶  колишня співмешканка її сина, яка була зареєстрована у цьому будинку, а після припинення стосунків із сином позивачки звільнила спірне житлове приміщення, суд першої інстанції послався на статті 71, 72 ЖК УРСР та на статтю 321 ЦК. Але з обставин справи вбачається, що йшлося про колишнього члена сім’ї власника житлового приміщення, тому спір підлягав вирішенню відповідно до  статті 405 ЦК.

Згідно ст. 405 Цивільного кодексу України члени сім'ї власника житла, які проживають разом  з  ним, мають право на користування цим житлом відповідно до закону.

 Житлове приміщення, яке вони  мають  право  займати, визначається його власником.

Член сім'ї власника житла втрачає право на користування цим житлом у разі  відсутності члена сім'ї без поважних причин понад один рік, якщо інше не встановлено домовленістю між  ним  і власником житла або законом.

Згідно ч. 2 ст. 406 Цивільного кодексу України сервітут може бути припинений за рішенням суду на вимогу власника майна за наявності обставин, які мають істотне значення.

Відповідно до ст. 7 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" зняття з реєстрації місця проживання здійснюється протягом семи днів на підставі заяви особи, запиту органу реєстрації за новим місцем проживання особи, остаточного рішення суду (про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, визнання особи безвісно відсутньою або померлою), свідоцтва про смерть.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 405, ч. 2 ст. 406, ЦК України, ст. ст. 109, 118, 119, 120 ЦПК України 

ПРОШУ:

1.         Визнати Відповідача таким, що втратив право користування житлом, а саме квартирою № 00 в будинку № 0 по вул. __________ в місті Харкові та позбавити відповідача права користування житловим приміщенням за вищевказаною адресою;

2.         Зобовязати Відділ громадянства, імміграції, реєстрації фізичних осіб Московського району м. Харкова зняти відповідача з реєстрації місця проживання за адресою: м. Харків, вул. ____________, 0, кв. 00;

3.         Вирішити питання про залучення до справи свідків та вирішити питання про виклик на судове засідання наступних свідків, а саме:

-

Додатки:

1) копія свідоцтва про право власності на житло, копія договору про визначення часток в спільній сумісній власності;

2) довідка про склад сім’ї та реєстрацію;

3) копія свідоцтва про розірвання шлюбу;

4) копія паспорту позивачки

5) акт

6) докази сплати судового збору

 

Іванова І. І. _____________          «___»___________2000 року