Наши услуги

Новости
                все новости

Полезные номера

Полезные ССЫЛКИ

 

Позовна заява про визнання договору недійсним, розірвання договору

До Харківського міськрайонного суду

Позивачі: Петров І.І.

прож.

Петрова О.І.

Відповідач:  Приватне підприємство «………»

Позовна заява про визнання договору недійсним, розірвання договору

            15 червня 2011 року між ………. та ПП «…..» було укладено договір №…….. Відповідно до умов п.1.1 якого ПП «….» зобов’язався надати Замовнику ………. послуги по оформленню документі, необхідних для одержання еміграційної візи до США для ……., 22.11.1984 року народження.

            Даний договір було укладено моїм батьком …….. без мого відома, я своєї  згоди на укладення такого договору щодо мене не давала. Оспорюваний договір створює для мене певні обов'язки, що суттєво порушує мої законні права та інтереси.

            Вважаю, даний договір в силу вимог ст. 203 ЦК України недійсним, так як він суперечить моральним засадам суспільства, вимогам ЦК України.

            В силу вимог ч. 1 ст.202 ЦК України правочином є дія особа спрямована на настання, зміну чи припинення цивільних прав та обов’язків.

В силу вимог діючого законодавства, оспорюваний договір за своєю природою є договором про надання послуг та на який поширюються правові положення книги пятої гл. 47 ЦК України про зобов'язальне право.

Відповідно до вимог ст. 509 ЦК України зобов'язання є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послуги, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов”язку.

В силу вимог ст. 511 ЦК України зобов'язання не може створювати обов'язку для третьої особи.

Однак, як вбачається із положення п. 2.3 договору замовник, зокрема ……… зобов'язується забезпечити виконавця на його вимогу всіма необхідними для виконання даного договору документами та інформацією.

Оскільки пердметом даного договору є оформлення документів, необхідних для одержання еміграційної візи до США для …….. то очевидно, що Замовник …….. зобов”язаний за даним договором надати Виконавцю закордонний паспорт третьої особи ………, інші документи та інформацію стосовно ……. для виконання умов договору Виконавцем.

А  ………  в свою чергу зобов'язана надати  документи та інформацію стосовно себе та свій закордонний паспорт …… для передачі їх Виконавцю, що суперечить вимогам діючого законодавства, зокрема ст. 511 ЦК України.

Таким чином, оспорюваний договір створює певні обов'язки для третьої особи ……., оскільки остання зобов'язаня надати закордонний паспорт, для вклеєння еміграціної візи, зобов'язана надати інші необхідні документи та інформацію стосовно себе. Адже, ………. не вправі надати такі документи, зокрема паспорт, який є документом, що посвідчує особу та належить лише цій особі. А ………. не бажає надавати такі документи відповідачу, так як такого договору не укладала та не має бажання отримувати еміграційну візу.

Відповідно, дане зобовязання  неможливо буде виконати, що є підставою відповідно до вимог ст. 607 ЦК України для його припинення.

таким чином, оспорюваний договір в силу вимог ст.ст. 203, 511 ЦК України є недійсним.

Крім того, …….. підписавши без відома ……. такий договір, через годину повідомив її про такі дії. На що остання одразу відреагувала негативно, сказала, щоб він повертався у фірму та розривав даний договір, так як й вона не бажає отримувати дані послуги згідно оспорюваного договору. На даний час працює на державній роботі у МВС у м.________________. Тому бажання отримати еміграційну візу до США  відсутнє.

Цього ж дня ……… року …….. звернувся у ПП «……..» із заявою про розірвання договору, пояснивши, що ……… не бажає отримувати такі послуги та він не зможе пред'явити всі необхідними для виконання даного договору документи та інформацію стосовно ……..   Однак, йому відмовили у реєстрації заяви про розірвання договору та розірванні самого договору, що є порушенням діючого законодавства. У зв’язку з чим …….. відправив таку заяву про розірвання договору рекомендованим листом.

Такими незаконними діями відповідача позивачам спричинено моральну шкоду, яка виявилась у нервовому потрясінні, переживанні. Я та мій батько  втратила здоровий сон та звичний спосіб життя, переживаючи за подальшу долю оспорюваного договору. Моральну шкоду ми оцінюємо у 2000 грн.

На підставі наведеного та керуючись ст. 202,203,215,216 Ц України, ст.ст. 118,119 ЦПК України

ПРОШУ:

1. Визнати недійсним  договір №000000 від ……..р. укладений між ПП «……» і ………..

2. Розірвати договір №….. від……….укладений між ПП «…….» і ……….

3. Стягнути з ПП «……….» на користь …….. 2000 грн. моральної шкоди.

4. Для забезпечення позову заборонити ПП «………». вчиняти будь-які дії по виконанню оспорюваного договору»

5. Стягнути з відповідача на  користь позивачів сплачені судові витрати по справі.